Opstarten beroepingswerk wijkgemeente Prinses Julianakerk

Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor het opstarten van het beroepingswerk voor een nieuwe predikant in onze wijkgemeente. Één van de aspecten die we nodig hebben om een predikant te kunnen beroepen is een profielschets. De profielschets geeft een duidelijk beeld van de kerkelijke en burgerlijke gemeente, de wijkgemeente Prinses Julianakerk en de verwachtingen die we als gemeente hebben als het gaat om onze nieuwe predikant.

Deze concept-profielschets wordt op de gemeenteavond van D.V. 23 april verder toegelicht. Tijdens de gemeenteavond hebben gemeenteleden ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven. Kort na de gemeenteavond zal de wijkkerkenraad de profielschets (al dan niet in gewijzigde vorm) vaststellen.

Voor meer informatie over de voortgang verwijzen we u naar de weekbrief of Scheveningse Kerkbode.

Bekijk concept-profielschets