9 september 2.0 dienst

Zondag 9 september – 2.0. dienst.
Op iedere tweede zondag van de maand staat er een 2.0 dienst op het rooster. Deze ochtenddienst staat in verbinding met de startdag die op zaterdag 8 september gehouden zal worden. Het nieuwe seizoen breekt weer aan. Het thema van deze dienst is ‘Engelen’. Centraal staat in deze dienst psalm 91. In deze psalm staat geschreven dat we veilig zijn bij God door zijn bescherming te zoeken. Deze bescherming hebben wij nodig, In vers 11 staat dat God dan zelf zijn engelen zal bevelen om ons te beschermen. Wat zijn engelen? Wat doen zij? Wat is hun taak? Heb je wel eens een engel gezien? Arjo van der Steen zal deze vragen aan de orde stellen. Heb je zelf ook vragen bij dit thema wat je graag beatwoord zou willen hebben? Heb je zelf wel eens iets ervaren, wat je graag zou willen delen? Stuur dan een mailtje naar Arjo. Misschien kan hij deze (desgewenst anoniem) behandelen in de dienst. Uiteraard staan de koffie en thee vanaf 9.30 uur weer klaar. Neem ook gerust eens iemand mee die het niet gewend is om naar de kerk te gaan. De 2.0. diensten zijn niet alleen bedoeld voor jongeren, maar zijn gericht op alle leeftijden.