Albert & Esther Knoester gebed

Inloophuis in Israëlische stad Dimona tijdelijk dicht na demonstraties

Het inloophuis van het Nederlandse echtpaar Albert en Esther Knoester in het Israëlische Dimona is vorige week het doelwit geweest van felle demonstraties door orthodoxe Joden. Het inlooptehuis is nu tijdelijk gesloten.

Het inlooptehuis werd in het najaar van 2016 geopend in het centrum van Dimona, een stad van 35.000 inwoners in de Negev-woestijn. Begin deze maand werd er gedemonstreerd tegen het inloophuis, bij de woning van een vrijwilliger en bij de woning van Knoester, zo meldt deze.

Jehova’s getuigen

Knoester geeft aan dat de geest uit de fles was doordat er in Dimona gefolderd was op scholen en inwoners waren benaderd via Facebook en Twitter. Volgens Knoester zijn Jehova’s getuigen mede hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben mogelijk gebruikgemaakt van de goede ingang die het inloophuis in Dimona heeft. Om de emoties tot bedaren en de veiligheid van de werkers in het vizier te houden, is besloten het inloophuis tijdelijk te sluiten.

Volgens Knoester is het belangrijk dat er de komende tijd gesprekken plaatshebben om misverstanden, veroorzaakt door derden, uit de weg te ruimen en te verklaren. „Vanuit de religieuze leiders kwam het voorstel naar ons toe om samen te bekijken op welke wijze het inloophuis opnieuw een plek zou kunnen krijgen binnen de gemeenschap van Dimona.”

Gebed

Het echtpaar vraagt gebed om wijsheid in de ontstane situatie, niet alleen voor de activiteiten in Dimona, maar ook voor „onze Joodse broeders en zusters.

Het echtpaar Koester vestigde zich in 2010 in Dimona. Een Bijbelkring met zo’n vijf Messiasbelijdende Joden werd gestart. Na verloop van tijd kregen ze ondersteuning van lokale mensen. Knoester is nu met zo’n twintig mensen een kleine huisgemeente begonnen. Twee jonge mannen hebben zich laten dopen en willen een Messiasbelijdende gemeente te stichten.

Het echtpaar is aangesloten bij de Messiasbelijdende gemeente in Beër-Sheva, waar op sabbat 100 tot 120 mensen de samenkomsten bezoeken en waar Knoester ouderling is.

Antizendingsorganisatie

Volgens de website Kehila News, die beheerd wordt door Messiasbelijdende Joden in Israël, zit de Joodse antizendingsorganisatie Yad L’Achim achter het protest. Deze bestaat hoofdzakelijk uit ultraorthodoxe Joden die hun pijlen richten op Messiasbelijdende Joden en christenen in Israël die missionaire activiteiten zouden ondernemen.

De werkwijze van deze organisatie bestaat onder meer uit het organiseren van protesten, die soms vergezeld gaan van vernielingen en bekladdingen, zoals regelmatig is gebeurd in Arad, eveneens gelegen in het zuiden van Israël.