Update: 9 maart 2021

Beroepingswerk wijkgemeente Prinses Julianakerk

Afgelopen maandag heeft de algemene kerkenraad positief ingestemd met het voorstel om de predikant die we op het oog hebben te gaan beroepen. Dat betekend dat de gemeenteavond van woensdagavond 10 maart door kan gaan.

De gemeenteavond begint om 18.15uur en is online te volgen via www.prinsesjulianakerk.nl Allereerst zal de beroepingscommissie verslag doen van de werkzaamheden en daarna zal de wijkkerkenraad de naam van de beoogde predikant bekend maken en deze verder voorstellen. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen (via telefoon of whatsap). 

Werkwijze stemmen – Direct na afloop van de online gemeenteavond kunnen de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente Prinses Julianakerk hun stem uitbrengen. Wanneer bent u of jij stemgerechtigd?

als u of jij belijdenis hebt afgelegd en lid bent van onze wijkgemeente (belijdend lid);
als u of jij bent gedoopt, minimaal 18 jaar of ouder en lid van onze wijkgemeente bent (dooplid).

De stemronde start direct na afloop van de gemeenteavond en duurt 45 minuten. Alleen volledig ingevulde stemformulieren tellen mee in de uitslag. Een positieve stemuitslag is bij twee derde meerderheid

Online stemmen – Via onderstaande knop kunt u online uw stem uitbrengen.

Online stemformulier

Fysiek stemmen – Ook is het mogelijk om fysiek uw stem uit te brengen in de Prinses Julianakerk of in wijkgebouw ‘Thabor’. Het stemformulier is vooraf te vinden verder op deze pagina. Deze kunt u uitprinten en direct aansluitend aan de gemeentevergadering inleveren bij een van de eerdergenoemde locaties. Er is ook een beperkt aantal stemformulieren aanwezig om ter plekke in te vullen wanneer u geen mogelijkheid heeft om deze vooraf uit te printen. Hiervoor vragen we u wel uw eigen pen of potlood meenemen.

Volmacht stemmen – Wanneer u niet in de gelegenheid bent om digitaal of fysiek uw stem uit te brengen kunt u een (stemgerechtigd) gemeentelid machtigen om namens u de stem uit te brengen. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘machtigingsformulier verkiezing predikant Pr. Julianakerk’

Formulieren voor de gemeenteavond 10 maart 2021

stemformulier Pr. Julianakerk

machtigingsformulier verkiezing predikant Pr. Julianakerk

Bekijk profielschets Bekijk toekomstplan