Beroepingswerk wijkgemeente Prinses Julianakerk

De beroepingscommissie is inmiddels van start gegaan met voorbereidende werkzaamheden, na ontvangst van de solvabiliteitsverklaring zal er worden gehoord en zullen gesprekken met predikanten plaatsvinden.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Danny Spaans (voorzitter) via 06-41071148 of preekvoorziening@prinsesjulianakerk.nl of met Arie Toet (secretaris) via 070-3542176 of arietoet36@kpnmail.nl

De profielschets die u hieronder kunt bekijken geeft een duidelijk beeld van de kerkelijke- en burgerlijke gemeente, de wijkgemeente Prinses Julianakerk en de verwachtingen die we als wijkgemeente hebben als het gaat om onze nieuwe predikant.

Daarnaast heeft de wijkkerkenraad een Toekomstplan 2020-2025 opgesteld voor onze wijkgemeente. Deze is hieronder te bekijken en geeft een helder beeld van de doelstellingen voor de komende jaren.

Graag vragen we uw blijvend gebed en meeleven voor het beroepingswerk.

Voor meer informatie over de voortgang van het beroepingswerk verwijzen we u naar de weekbrief of Scheveningse kerkbode.

Bekijk profielschets Bekijk toekomstplan