Cursus geloof en wetenschap

Op de woensdagen 6 en 27 september wordt er een korte cursus gegeven over ‘geloof en natuurwetenschap. Deze cursus wordt gedragen door de vertegenwoordigers van de gezamenlijke Scheveningse kerken. Ds. van Harten en Arjo van der Steen hebben daar ook deel aan. Het doel van deze cursus is een open gesprek onder christenen te stimuleren en verwondering  op te roepen over Gods scheppend vermogen.

De cursusleider is  Prof. Dr. Chris Kruse. Volgens de  cursusleider is er geen enkele aanleiding om te denken dat wetenschap in conflict is met het geloof en de Bijbel.  Veel mensen ervaren geloof en wetenschap als een lastige combinatie.  Zij hebben moeite om goed in te schatten wat wetenschap precies is en weten niet welke waarde ze moeten hechten aan de claims die wetenschap kan doen  Sommigen beschouwen wetenschap als een vijand van het christelijk geloof.  Dat hoeft niet zo te zijn, want de wetenschap kan er ook voor zorgen dat je  €meer zicht krijgt op de almacht van God en op de schepping.  Er is geen aanleiding om  te denken wetenschap een groot conflict zou opleveren met het geloof en de Bijbel.   Prof. Dr. Chris  Kruse wil aan  “ gewone” mensen laten zien dat de schepping oneindig groot en oneindig klein en  oneindig complex is.  Wetenschap is een prachtig middel om dat te ontdekken.  Waar hij met de cursus op uitkomt is dat, wat er in Genesis 1 staat, betrouwbare informatie is.  Daar staat dat God zes, zeven keer handelend heeft opgetreden.  Hij noemt dat scheppen.  En wat dat scheppen precies is , kunnen wij ons niet voorstellen: dat is nog een groot mysterie.  Maar de Bijbelse boodschap is : God heeft alles tot aanzijn geroepen.  Dat staat onomstotelijk  overeind en er is niets in de wetenschap wat dit onderuit kan halen.

Dee cursus is geschikt voor alle leeftijden. Deze cursus is ook geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar. De inloop is om 19.30 met koffie en van 20.00 tot 22.00 uur worden er twee sessies gegeven met daartussen in een koffiepauze. De locatie is in het gebouw van de Morgenstond aan de Westduinweg 151.  Deelname aan de cursus is gratis. Er wordt collecte gehouden i.v.m. de onkosten.

Om aan deze cursus deel te nemen kunt u zich aanmelden bij Ben Baak. Zijn mailadres is  babaak.egms@my.com. Wilt u bij uw aanmelding uw naam en telefoonnummer doorgeven en ook vermelden dat u verbonden bent met de Prinses Julianakerk? Mochten er nog vragen zijn over de cursus, dan kunt u deze ook per mail stellen aan Ben Baak.