Een groet uit Israël

Aan de broeders en zusters te Scheveningen,

Zondag 1 oktober a.s. staat in veel gemeenten in het teken Israël. In het teken van de bijzondere en onlosmakelijke band die er bestaat tussen de Gemeente van de Here en Israël. Op deze Israëlzondag willen wij u (ook namens de broeders en zusters) hartelijk groeten vanuit Israël.

Zij die onze nieuwsbrief lezen, weten dat we het verlangen hadden om in het centrum van Dimona een soort inloophuis te openen. Een plaats waar mensen zomaar even kunnen binnenwandelen, iets kunnen drinken en kunnen praten. Een plaats om het Joodse volk te vertroosten, te bemoedigen en hen tot jaloersheid te wekken. Dit plan kon dit jaar gerealiseerd worden. Helaas kwam er al snel felle tegenstand van de kant van een (bepaalde)groep orthodoxe Joden. Er werden grote demonstraties gehouden voor ons huis. En met name een lokaal Joods Messiaans gezin maakte een moeilijke periode door. Een Jood die gaat geloven in Jezus als de Messias is, wordt nog steeds maar moeilijk geaccepteerd. Soms beschouwt men zo iemand als “dood” voor de familie. Zo werd er ook in zijn familie 7 dagen dagen van “rouw” voor hem gehouden. Israël is nog niet waar het zijn moet. Maar, dwars door alle heen gaat God door met het uitwerken van Zijn plan ook voor Israël. De Nederlandse Jood Isaac Da Costa schreef rond 1800:”Zie de dagen komen, dat men naast de Bijbel de krant zal leggen, om daarin de aanvankelijke vervulling van de profetieën te zien, die betrekking hebben op het “Heilige Land” en Israëls toekomst” Wij mogen in onze dagen zien, dat profetieën m.b.t Israël inderdaad in vervulling(zijn) gaan. Dwars door alle moeiten en strijd heen, bleef de Heere trouw aan Zijn eigen volk Israël. Een nationaal herstel. Daarnaast mogen we er getuige van zijn, dat steeds meer Joden hun eigen Messias, de Here Jezus leren kennen. Nu nog op kleine schaal. Maar volgens het Profetische Woord, zal het geestelijk herstel van Israël uitlopen op het herstel van alle dingen. Hier in Israël vierden we kort geleden het Bijbelse “feest der bazuinen” Straks bij de laatste bazuin zal Israëls Messias komen, en verschijnen als de Koning de koningen en als de Here der heren ’Jezus komt in heerlijkheid, Zijn shalom wordt wereldwijd’ Ja, en daarom is er hoop! En is er toekomst ! Niet alleen voor Israël, maar ook voor u en mij. Want dan zal het waar worden, daar Johannes over spreekt. ”Gods woonplaats zal zijn onder de mensen, en Hij zal bij hen wonen. En, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want het eerste is voorbijgegaan”. We hopen dat u vandaag als broeders en zusters met dat toekomstperspectief voor ogen bij elkaar zult zijn. En dat u zult blijven bidden voor de vrede voor Jeruzalem.

De Here zegene u uit Sion!

Albert & Esther Knoester Dimona

In januari 2013 heeft Arjo een ontmoeting gehad met Albert en Esther Knoester in het Negev-dorp Mizpe Ramon