Gebedsuur in de zomer

Het gebedsuur gaat in de zomerperiode over het algemeen gewoon door op de maandagavonden. Het vervalt alleen op 7 en 21 augustus.  Alle gemeenteleden zijn welkom tussen 19.00 en 20.00 uur op de Westduinweg 86.

Fillipenzen 4:6-7 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.