Geen samenkomsten voor erediensten tot 6 april in de Prinses Julianakerk

Geen samenkomsten voor erediensten tot 6 april in de Prinses Julianakerk

Protestantse Gemeente Scheveningen
Datum:  13 maart 2020

Betreft: Berichtgeving naar aanleiding van het coronavirus

Geachte gemeenteleden,
Afgelopen week hebben de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad veel overleg gepleegd hoe om te gaan met de situatie van het coronavirus.

De regering heeft ons afgelopen donderdag duidelijke richtlijnen meegegeven die gevolgen hebben voor de manier waarop wij als kerk onze activiteiten, waaronder de eredienst, organiseren. Die richtlijnen laten ruimte voor kerkdiensten onder de 100 personen. De Classispredikant heeft afgelopen donderdagavond echter ook een duidelijk beroep gedaan op ons als kerken om geen kerkbijeenkomsten meer te organiseren. We zijn ons bewust van de vele gevoelens en gedachten die er bij u leven. Alles overziend zijn we van mening dat we u nu voor moeten gaan in het nemen van een helder besluit waarmee we zo veel mogelijk de risico’s beperken.

Komende zondagen samenkomst voor eredienst
Alle vier de wijkgemeenten van de PGS zullen de komende zondagen geen samenkomsten voor de eredienst organiseren.
Komende zondag zendt de EO op NPO 2 om 09.20 uur weer een meditatie uit door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk.

Kerkdienst aankomende zondag
Vanwege het coronavirus zijn er tot 6 april geen samenkomsten voor erediensten in de Prinses Julianakerk.

Kerkdienst bekijken of beluisteren

Klik hieronder op Live meekijken of Terugkijken om kerkdiensten van de Bethelkerk, de Nieuwe Badkapel en de Prinses Julianakerk te bekijken. Klik op kerkradio om de kerkdienst uitzendingen van de Prinses Julianakerk te beluisteren.

Live meekijken
Terugkijken
Kerkradio

Voor de komende weken richten we ons op het ontwikkelen van (gezamenlijke) initiatieven om kerkdiensten via kerkomroep.nl uit te zenden.

Bijeenkomsten met ouderen
Alle activiteiten met ouderen komen te vervallen. Voor al de activiteiten waar geen ouderen bij aanwezig zijn, zullen de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten per activiteit bekijken of deze wel of niet kunnen doorgaan.

Update 21 maart 2020

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben voor velen verstrekkende gevolgen. Ook als kerken ondervinden we dit. Van overheidswege kwamen er al maatregelen voor bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Maar als Protestante Gemeente Scheveningen hebben we ervoor gekozen om, uit veiligheid voor bezoekers en medewerkers, alle activiteiten op te schorten, ook kerkdiensten.
Juist in tijden van crisis wil je eigenlijk niets liever dan de deuren van de kerken wijd open zetten om mensen samen te brengen en een schuilplaats te bieden. Zo kun je steun en troost vinden bij elkaar. Maar door mensen bij elkaar te brengen, verhogen we de kans op verspreiding van het virus en dat vinden we een onverantwoord risico.
Bij dat gegeven wilden wij het echter niet laten. Daarom zijn de afgelopen week andere wegen gezocht om de kerkdiensten en andere activiteiten bij de mensen te kunnen brengen. De verhalen moeten verteld blijven worden en de muziek en de liederen moeten blijven klinken. Juist nu! Juist nu – in deze onzekere tijden – moeten we elkaar vasthouden en aandacht geven door elkaar te helpen, te troosten en te bemoedigen of om zo maar even de stilte te verbreken.

Hieronder treft u informatie aan van een aantal alternatieve activiteiten, waaronder kerkdiensten. De vier wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Scheveningen, de Oude Kerk, de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, trekken hierin samen op. Een aantal activiteiten wordt ook gezamenlijk georganiseerd.

Zondagse vieringen
De eredienst blijft gevierd worden, maar wel op een andere manier. Zo gaan de Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk gezamenlijke kerkdiensten uitzenden in beeld en geluid. Wekelijks zullen predikanten en kerkgebouwen rouleren.
• Zondag 5 april, Palm- en passiezondag, 10.00 uur: Nieuwe Badkapel – Voorganger ds. Charlotte van der Leest

De viering van zondag 22 maart wordt LIVE uitgezonden op kerkradio. Wilt u ook meekijken? Dan kan dat via www.bethelkerkscheveningen.nl. Kies vervolgens voor ‘Uitzendingen’ en ‘Meekijken’. Deze dienst kunt u ook op een later moment terug kijken en luisteren.

Vanuit de Oude Kerk zullen de zondagse vieringen wekelijks worden uitgezonden in beeld en geluid. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Barend Weegink. Deze vieringen wordt LIVE uitgezonden op kerkradio en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11270

Bovenstaande kerkdiensten worden in zeer beperkte kring gevierd (predikant, ouderling, diaken organist/musicus en technici). Er zijn dus geen bezoekers aanwezig.

Dagsluiting
Omdat nu veel kringen, leerhuizen en andere bijeenkomsten wegvallen, zenden de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk op donderdagavond een gezamenlijke dagsluiting uit in beeld en geluid. Ook hier zullen de kerkgebouwen en predikanten elke week rouleren;
• Donderdag 2 april om 21.00 uur vanuit de Bethelkerk met ds. Gerco Lock
• Informatie over de dagsluiting vanuit de Prinses Julianakerk met ds. Dirk-Jan Thijs in de Stille Week volgt nog.

Vanaf 21.00 is de dagsluiting te zien op het Youtube kanaal van de Nieuwe Badkapel via www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g
Op kerkomroep.nl en YouTube is het avondgebed ook later terug te luisteren en kijken. Ook bij deze dagsluitingen zijn geen bezoekers aanwezig.