Kick-Off bijeenkomst Gemeente-Zijn 2.0

Op 23 maart 2017 vond de Kick-Off bijeenkomst plaats in wijkgebouw Ons Centrum. Het was een goede en verbindende bijeenkomst. Meer dan 100 gemeenteleden van alle leeftijden waren aanwezig en zij deden enthousiast mee aan de stemming en de nabespreking. Uit de opinies viel op te maken dat meer dan 80% van de stemmers via Voxvote hebben uitgesproken dat de kerk moet veranderen en dat niets doen geen optie is. Maar ook dat als start van een nieuw-gemeente-zijn het mogelijk is om 1 x per maand een andere dienst te organiseren. Het merendeel van de stemmers willen hun steentje hieraan bijdragen. Uiteraard zijn er nog veel vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden. 40 Gemeenteleden hebben zich opgegeven voor deelname aan een werkgroep die de plannen nader moet uitwerken. Zij hebben al een mail ontvangen over hun deelname. Op 4 april 2017 evalueert de werkgroep de uitkomsten van de Kick-Off bijeenkomst. Hier kunt u de foto’s zien die op deze avond gemaakt zijn.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Werkgroep: “Gemeente-Zijn 2.0”.