Liturgie – Eredienst zondag 15 maart alleen te beluisteren via kerkradio en internet

Eredienst zondag 15 maart alleen te beluisteren via kerkradio en internet

In verband met de situatie rondom het coronavirus is de eredienst van zondag 15 maart alleen te beluisteren via de kerkradio en op deze website.

– Aanvangstijd: 10.00 uur
– Voorganger: ds. A.A. Christ uit Katwijk.

liturgie – zondag 15 maart

– Voorzang: Gezang 52

– Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

– Samenzang: Op Toonhoogte lied 111 (Geprezen zij de Heer)

– Stil Gebed

– Votum en Groet

– Samenzang: Psalm 67

– Wet des Heren

– Samenzang: Psalm 1 vers 1 en 2

– Schuldbelijdenis

– Samenzang: Psalm 1 vers 3

– Genadeverkondiging

– Samenzang: Psalm 1 vers 4

– Gebed om de opening van het Woord

– Schriftlezing 1 koningen  18 vers 20-46

– Samenzang: Psalm 119 vers 3 en 53

– Verkondiging

– Samenzang: Op Toonhoogte lied 258 (Leer mij uw weg o Heer)

– Dankgebed/voorbede

– Inzameling der gaven

– Samenzang Gezang 186 vers 1-3 en 5

– Zegen