Mevrouw C. Kuijper – Tuit 100 jaar

Vandaag is mevrouw C. Kuijper-Tuit uit de Thuishaven 100 jaar oud geworden. Op deze respectabele leeftijd nemen haar fysieke krachten wel af, maar haar geest is zeer helder en ze is volop geïnteresseerd in haar gezin, maatschappij en kerk. Haar verbondenheid met de PJK dateert vanaf het begin. Omdat ze al 18 jaar in de Thuishaven woont, beluistert ze de kerkdiensten  al die jaren via de kerkradio. Ze is al heel lang niet meer in de PJK geweest, maar zondag 22 oktober was ze bij ons in de gemeente aanwezig om haar verjaardag te vieren. De bloemen gingen naar haar toe en we hebben haar aan het einde van de dienst toegezongen met het lied “De Heere zegent u”.