Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er in de Prinses Julianakerk verschillende activiteiten gericht op het groeien in geloof. Denk bijvoorbeeld aan de Bijbelkringen, Gemeente groei groepen, catechese, bezoekwerk en andere activiteiten. Hieronder vind je een aantal van deze mogelijkheden:

Bijbelkringen
Veel mensen die zich verbonden voelen met Prinses Julianakerk zijn aangesloten bij een Bijbelkring. Enerzijds geeft een Bijbelkring verdieping van je geloof en anderzijds ervaar je een stuk verbondenheid met elkaar. Onze wijkgemeente kent meerdere Bijbelkringen.

Gemeente groei groepen (GGG)
Binnen de wijkgemeente Prinses Julianakerk zijn een aantal GGG’s actief. De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel. De GGG vindt plaats bij de deelnemers thuis.
Neem contact op met waarnemend predikant Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs, e-mail:  djjthijs@gmail.com

Chr. mannengroep ‘Ons Centrum’
De mannengroep komt ééns in de veertien dagen bijeen, op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in wijkgebouw ‘Ons Centrum. Het doel van deze middagen is ontspanning en ontmoeting. Ook is er ruimte voor een meditatie en wordt er veel gezongen.
Informatie: W. Bruin Vlielandsestraat 95 2583 JE Scheveningen tel. 070/3548157

Contactmiddag Thabor
Iedere tweede dinsdagmiddag van de maanden oktober tot en met mei, zijn er open contactmiddagen in het wijkgebouw ‘Thabor’. De middagen zijn erg gevarieerd met onder andere lezingen, dia’s en films.
Contactpersoon: Dickey Spaans: Tel. 070-3697628; Mob.06-1568210