Jezus Christus is het centrum van ons leven. Wij geloven dat God zelf Zijn Zoon Jezus naar deze wereld zond voor onze redding. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen we nu als bevrijde mensen leven in een open relatie met God en met elkaar. Wij geloven dat de Bijbel het belangrijkste middel is waardoor God zich aan ons bekend maakt. De Bijbel is het Woord van God zelf.