PreZi-dienst

Op zondag 3 september is er om 17.30 uur weer een PreZi dienst. In deze dienst gaat Arjo van der Steen voor. Hij is vanaf dat moment weer terug van zijn vakantie. Het thema van deze dienst is ‘het werk van de Heilige Geest IN ons’. Met een voorbeeld die hij heeft gegeven op het Ons Centrum kamp, zal hij opnieuw duidelijk maken wat de Heilige Geest in ons doet. Hij zal daarnaast een korte preek houden op basis van Johannes 15: 1-17. Na de kerkdienst zijn u en jij welkom in de consistorie voor een broodje en daarna gaan we in groepjes uit elkaar om over de preek door te praten. Na afloop zingen we nog een aantal liederen op verzoek rondom de piano. De avond wordt om 20.00 uur afgesloten.