ZENDINGSDIENST IN DE PRINSES JULIANAKERK

De Protestantse Gemeente Scheveningen organiseert op:
zondag 4 februari 2018
een dienst ten behoeve van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Bovendien zal de Heilige Doop worden bediend.

Thema: God gaat verder!

Deze ochtend is een zendingswerkster bij ons te gast: Mirjam. Zij werkt in een gesloten land in Z.O. Azië en zal ons hierover tijdens de dienst vertellen. Zij wil de liefde van God doorgeven. Bovendien zal de Heilige Doop worden bediend. Onze kinderen groeien op in een land waar vrijheid is. Maar dat is niet vanzelfsprekend! Maar… zowel als op Scheveningen als in Azië geldt: God gaat verder!

Predikant: ds. F.J. van Harten.
Zendelinge namens de GZB (Gereformeerde Zendingsbond): Mirjam.
Jacomine van der Plas uit Katwijk aan Zee zal een aantal liederen zingen.
Organist: Frans van Riessen
Cornet: Gerrit Hoek.
Locatie: Prinses Julianakerk, aanvang: 10.00 uur.

Van harte welkom!

Commissie Zending/ZWO