Zeven nieuwe lidmaten

Zondag 9 april deden zeven mensen belijdenis van hun geloof

Van rechts naar links: Ds. FJ van Harten – Peet Roeleveld, Wil Roeleveld – van Meerendonk, Kees Gielbert, Wouter den Dulk, Leon Pronk, Dagmar Pronk, Frank Willlemse – Arjo van der Steen.

Na het uitspreken van het ja-woord kregen de nieuwe lidmaten de volgende Bijbelteksten mee:

Pieter Cornelis Roeleveld (Peet)
‘Die u geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ I Petrus 2: 9b

Willemina Adriana van Meerendonk – Roeleveld (Wil)
‘Heere, U weet alle dingen. U weet dat ik U liefheb.’ Johannes 21:17b

Cornelis Gielbert (Kees)
Jezus zei: Ik ben het licht der wereld; wie Hij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Johannes 8 vers 12:

Wouter Nicolaas den Dulk (Wouter)
De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31: 8

Leon Johan Pronk (Leon werd ook gedoopt),
Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.  Jozua 1:9

Dorinde Anne Margreet Pronk (Dagmar)
Want ik, de HEER, ben jouw God
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, ik hou zo veel van je
Wees niet bang, want ik ben met je
Jesaja 43: 3-5 (bewerkt)

Frank Johannes Willlemse (Frank)
Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Jesaja 40:31