In onze gemeente zijn er een aantal kringen voor volwassenen. Een kring is een kleine groep mensen, die regelmatig onderling samenkomen. Het doel is om op elkaar betrokken te blijven en over het geloof na te denken. Dat kan door samen bijbelstudie te doen of door een thema te bespreken. Als u interesse heeft voor een kring, kunt u contact opnemen met de ouderling toerusting.