Dasfast is opgericht in september 1990 als jongerenactiviteit van de Hervormde gemeente rondom de Prinses Julianakerk, de wijkgemeenten Thabor en Duindorp, te Scheveningen.

De doelgroep van Dasfast omvat de jeugd in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 16 jaar van, in de eerste instantie, de gefedereerde wijken rondom de Prinses Julianakerk. Gezien het ontbreken van een dergelijke jongerenactiviteit in andere wijkgemeenten hebben de jongeren uit deze omliggende wijkgemeentes ook de aandacht. Hoewel Dasfast zich in eerste instantie richt op het kerkelijke jeugd, worden de Dasfast avonden ook bezocht door jongeren die minder of helemaal niet naar de kerk gaan.

Het doel van Dasfast is om de jongeren de gelegenheid bieden tot opvang, ontmoeting en ontspanning (met andere woorden: een verantwoorde vrijetijdsbesteding),te onderwijzen en in contact te brengen met de kerk en het Christelijk geloof.

Dasfast wordt geleid door een enthousiaste groep leiding variërend in de leeftijd van 18 tot 31 jaar. Ieder jaar proberen zij voor de jongeren een leuk gevarieerd programma in elkaar te zetten. Hierbij komen verschillende avonden aan bod.

In wijkgebouw ‘Ons Centrum’ zijn onder andere de recordavond, thema-avond, toneelavond, wedden dat avond. Maar er zijn ook avonden buiten de deur! Zo gaan we ieder jaar een avond zwemmen in het Tikibad, schaatsen op de Uithof, bowlen in de Palace maar ook is er een spannende CSI fietsspeurtocht in de wijk!

Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk het Dasfastkamp. Lekker een weekendje weg met al je leeftijdgenoten en een super leuke groep leiding… natuurlijk zonder het gezeur van je ouders!

Voor meer informatie neem contact op met:

Arjan Willemse: dasfastscheveningen@hotmail.com