Follow Me

Follow Me is de naam van de jongerencursus (catechisatie) waar we hen in zeven jaar willen laten zien wat het geloof inhoudt. Het gaat niet alleen om wat het geloof betekent, maar ook hoe je vanuit het geloof leeft.

 

Er zijn drie groepen:

Follow Me: 12-15 jaar (basiscursus)

Follow Me Next: 16-18 jaar (verdiepingscursus)

Follow Me After: 18+ (voor jongeren die na de basiscursus en verdiepingscursus over het geloof willen blijven leren)

 

Voor de jongeren die zich willen verbinden aan het geloof is er de belijdeniscatechisatie. Dat wordt afgesloten in een kerkdienst, waar zij een belofte van trouw aan God afleggen.

Ieder jaar, dat start in september, wordt met de jongeren naar een geschikt moment gezocht om samen te komen. De tijden van dit jaar zijn:

12-15 jaar: dinsdag van 18.45-19.45 uur – agenda

16-18 jaar: woensdag van 18.45-19.45 uur

18+jaar: dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur

In de schoolvakanties is er geen Follow Me

Deze avonden vinden plaats in Ons Centrum.