Kerkgebouw

De Prinses Julianakerk is ontworpen door de bekende Scheveningse architect Willem Chiel Kuijper jr. (1879 – 1961), welke ook de Scheveningse Nieuwe Badkapel ontwierp. De kerk is gebouwd in een zakelijk-expressionistische stijl. Het markante gebouw aan de duinrand van ‘de bosjes van Poot’ torent ver boven de Duindorpse bebouwing uit.

Omdat er omstreeks 1910-1920 in Scheveningen-Dorp ruimere woning werden gebouwd, kon niet iedereen daar meer terecht. Dus werd er tegelijkertijd begonnen met de bouw van de nieuwe wijk Duindorp, ten westen van het Verversingskanaal. Omdat Duindorp een nieuwe woonwijk was, ontbrak het daar in het prille begin aan van alles en nog wat, waaronder ook aan kerken. De komst van de Prinses Julianakerk in 1928 was een verademing voor al die kerkgangers die vóór die tijd naar het dorp moesten lopen om daar een hervormde kerkdienst bij te wonen in de Oude- of Nieuwe kerk. Het gereformeerde deel van de Duindorpers kon al vanaf 1922 in de directe omgeving – namelijk op de hoek van de Westduinweg en de Kranenburgweg – kerken in de zogenaamde Duindorpkerk, de latere Immanuëlkerk. De rooms-katholieke bewoners van de nieuwe wijk konden halfweg het oude dorp hun geloof belijden in de rooms-katholieke bijkerk aan de Van Beverningkstraat, die in 1912 in het Statenkwartier plechtig was ingewijd.

Onder vele blijken van belangstelling van Scheveningse zijde en in bijzijn van Kerkenraad, Kerkvoogdij, predikanten en vele anderen belangstellenden werd op 25 juni 1927 op de Nieboerweg (aan de zijde van het verversingskanaal) de eerste steen gelegd voor de bouw van de Prinses Julianakerk.

De voorzitter van de Kerkenraad, Ds. Hermanus Jacobus de Zwart opende de bijeenkomst met een korte toespraak, waarin hij zei dat deze plechtigheid zijn laatste daad als voorzitter was. Hij zette de behoefte uiteen, welke aan deze kerk in Scheveningen, speciaal in de nieuwe wijken in de Westduinen bestond en verzocht Ds. Bartholomeus Tichelman, voorzitter van de Bouwcommissie de eerste steen te leggen.
Ds. Tichelman dankte allen, die medegeholpen hadden aan de totstandkoming van de plannen, in het bijzonder alle leden van de commissie, speciaal de secretaris dhr. M. v.d. Plas en de penningmeester dhr. P. v.d. Toorn, en voorts alle leden van de subcommissies tot bouw van een vierde Nederlands Hervormde Kerk in Scheveningen. Ook de architect, de heer W. Ch. Kuijper, werd in de hulde betrokken.

Ds. Tichelman wees op de betekenis van het leggen van de eerste steen. Deze steen is niet de allereerste steen, nee, hij vertegenwoordigt alle stenen. Daarom is de plechtigheid van het leggen van den eersten steen zo symboliek.

Men had gedacht dat deze kerk de eerste zou zijn, welke de naam van onze toenmalige Prinses zou krijgen, maar doordat de uitwerking van de plannen wat lang duurde, is dit mislukt. In de Transvaalbuurt staat nu de eerste Julianakerk. Wanneer de nieuwe kerk klaar is en pronkt in de Westduinen, dan nog is men er niet en met een opwekking om vooral toch het werk der Gemeente te blijven steunen, besloot hij.

De eerste dienst in de Nederlands Hervormde Prinses Julianakerk, op 14 mei 1928, werd bijgewoond door H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, de Koningin-Moeder Emma van Waldeck-Pyrmont en Prinses Juliana.

In de jaren 1970-1973 ondergaat de kerk een grote restauratie. Zo is onder andere het gehele interieur vernieuwd en is door de fa. Gebr. Reil uit Heerde een nieuw orgel gebouwd. Op 26 september wordt de kerk met haar vernieuwde interieur én orgel feestelijk in gebruik genomen.

Over de Scheveningse architect W.Ch. Kuijper is weinig bekend. Wel is duidelijk dat hij vooral lokaal werk heeft uitgevoerd voor opdrachtgevers uit Protestant Christelijke kringen. Hij krijgt grote bekendheid door zijn ontwerp van de Nederlands Hervormde Nieuwe Badkapel in Scheveningen (1914 – 1916), welke onder meer door vele protestantse toeristen wordt bezocht. De invloed van architecten H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel zijn hierin duidelijk terug zien. Later realiseert Kuijper de Nederlands Hervormde Prinses Julianakerk in zijn woonplaats.

Scheveningen_Prinses_Julianakerk_14_Mei_1928

Uit “De Sumatra Post”, 14 Mei 1928. Onderschrift: DE EERSTE DIENST in de Nieuwe Juliana-kerk te Scheveningen werd o.a. bijgewoond door H.M. de Koningin, de Koningin-Moeder en Prinses Juliana. Een overzicht van de geheel gevulde kerk tijdens de openingsdienst.

049914

Nieboerweg, Prinses Julianakerk, in dracht achter de auto: mevrouw Schaap-Spaans (Rottumsestraat nr. 110); links met handtas: mevrouw Ros (Rottumsestraat); vierde van links: mevrouw Den Heijer (Terschellingsestraat) Collectie Haags Gemeentearchief

Lente PJK