Veilig Kerk zijn

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen misbruik van hun machtspositie. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de kerk voor. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken. Daarom maakt de Protestantse Gemeente van Scheveningen werk van Veilig Kerk-zijn.

Contactpersoon

Als aanspreekpunt zijn er contactpersonen Veilig Kerk-zijn binnen de Protestantse Gemeente Scheveningen. Bij hen kan iedereen terecht met vragen over (vermoedelijk) onveilig gedrag. Het zijn mensen die vanuit hun opleiding en werk ervaring hebben met dit thema. De contactpersonen werken op basis van vertrouwelijkheid en hebben een geheimhoudingsplicht.

Zij zullen samen met het gemeentelid dat een vraag stelt, de vervolgroute bespreken. Als het nodig is, kunnen zij het gemeentelid doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is geen lid van kerk in Scheveningen en staat daarom iets verder van de situatie af. Als een gemeentelid van een wijkgemeente liever naar een contactpersoon van een andere wijk gaat, is dit uiteraard ook mogelijk.

Vertrouwenspersoon

De contactpersonen kunnen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Dit is iemand die geen lid is van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Gemeenteleden kunnen de vertrouwenspersoon direct benaderen, wanneer ze niet eerst de contactpersoon willen spreken.

De vertrouwenspersoon staat het gemeentelid dat een melding maakt, met raad en daad bij. Bijvoorbeeld bij een aangifte of klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon doet niet zelf aan waarheidsvinding of onderzoek. Het is iemand met een luisterend oor die ondersteunt en verder helpt. Bij vermoedens van misbruik kan de vertrouwenspersoon ook zonder melding, zelf actie ondernemen.

Contactpersoon voor de Prinses Julianakerk:

Kees Mos
Telefoon: 06-40059355
E-mail: keesmos@pgscheveningen.nl

Andere contactpersonen binnen de Protestantse Gemeente Scheveningen

Alle informatie over Veilig Kerk-zijn is te vinden via www.kerkopscheveningen.nl/veiligekerk.