Op deze avonden willen we als volwassen (maar jongeren zijn zeker ook welkom!) meer leren over allerlei thema’s. Bijvoorbeeld over kerk zijn als minderheid in de maatschappij, kerk zijn in de buurt, de zekerheid van het geloof, geloof en wetenschap. We lezen daarbij vaak een boek of een artikel. Ook wie zich niet heeft voorbereid, kan deze avonden bijwonen. Aan het begin van iedere avond wordt er een inleiding gegeven. Iedere eerste zondagavond van de maand, behalve in augustus, komen we van 19.00 uur tot 20.00 uur bij elkaar in Ons Centrum. Het thema wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief en het kerkblad.