CMC III

 

De mannengroep is ontstaan in 1982/1983, tijdens de bouw van het nieuwe wijkgebouw ‘Ons Centrum’ van de Hervormde Wijkgemeente Duindorp. Een groep mannen diende hier als ‘wakers’ en hielden op de bouwplaats een oogje in het zeil tijdens de nachtelijke uren en in het weekend. In september 1983 werd het nieuwe wijkgebouw “Ons Centrum” geopend. De ‘wakers’ van de toenmalige bouwplaats wilden graag bij elkaar blijven, en zo is in januari 1984 besloten om als ‘Christelijke mannengroep’ ééns in de veertien dagen op maandagmiddag bij elkaar te komen in het nieuwe wijkgebouw. Voorzitter Leen den Dulk opende de middagen met gebed, waarna er een lied werd gezongen onder begeleiding van Hans van der Zwan op het orgel en om beurten verzorgden Arie Hofland en Daan Pronk een meditatie.

De mannengroep verwelkomde zo nu en dan een nieuw lid, om zo toch met elkaar een gezellige middag te beleven. Toen de mannengroep geslonken was tot ongeveer 25 leden besloot Leen den Dulk in 2003 zijn voorzitterschap neer te leggen en werd een nieuw bestuur samengesteld. De nieuwe voorzitter werd toen Barry Rog.

Mede door zijn inzet groeide het aantal leden sterk, en werd er in 2005 de eerste cd “Zingen uit het Hart” uitgebracht. Barry Rog dirigeerde, Hans van der Zwan en Danny Spaans bespeelden het orgel en Jochem van der Zwan de trompet. Op 2 april 2006 zong de mannengroep voor het eerst onder de naam Christelijke Mannengroep “Ons Centrum” tijdens een zangdienst in de Prinses Julianakerk met als thema ‘De Hoop leeft voort’. In deze dienst ging de wijpredikant ds. Van Harten voor.

Ruim 70 enthousiaste mannen zongen o.l.v. Frans van Riessen liederen als Psalm 42, “Daar is plaats bij ’t kruis” en “Zouden wij ook eenmaal komen” , zoals dat vroeger ook op het Hospitaal Kerkschip ‘De Hoop’ gebeurde.

Danny Spaans bespeelde het orgel en Jochem van der Zwan de trompet. Kort na deze zangdienst werd er opnieuw gezongen; dit maal tijdens de herdenkingsdienst in de Pniëlkerk. Maar, ook met Kerst en Pasen liet de Mannengroep in de Prinses Julianakerk van zich horen.

Sinds het overlijden van Barry Rog in 2007 is Wout Bruin voorzitter van de Chr. Mannengroep. Onder leiding van dirigent Maarten Roos werd besloten tweede CD op te nemen met als titel één van de vele lievelingsliederen van Barry: “’k Heb gehoord van een Stad boven wolken”. Deze CD werd gepresenteerd op 3 december 2008 in een overvolle Pniëlkerk, en er werden maar liefst 500 exemplaren van verkocht!

Op 20 februari 2009 vierde de Chr. Mannengroep haar 25 jarig jubileum met een jubileumconcert in de Prinses Julianakerk. Bij dit concert waren ruim 650 toehoorders aanwezig! Ook verleende het Schevenings Vissersvrouwenkoor, oud- wijkpredikant ds. E. Bouman en ds. F.J. van Harten hun medewerking.
Aan zo’n prachtige Scheveningse zangavond, waar door velen nog lang over gesproken is, werd een gevolg gegeven. In 2010 en 2011 werden soortgelijke zangavonden gehouden onder de naam ‘Scheveningen Zingt voor Haïti’ en ‘Scheveningen zingt voor KiKa’. Aan deze laatste avond werkte ook het kinderkoor Praise4kids mee.

Inmiddels is de Christelijke Mannengroep uitgegroeid tot ongeveer 100 leden. Bij leven en welzijn hoopt de ‘mannengroep’ zijn derde CD uit te brengen. Het zal een CD worden met Kerstliederen.

Dagtochten. Voor een jaarlijkse ontspanning is de mannengroep in 2005 begonnen met  dagtochten.. Een activiteit die de saamhorigheid nog meer smeedt.

De mannengroep komt ééns in de veertien dagen bijeen, op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. In het wijkgebouw “Ons Centrum” Tesselsestraat 59 te Scheveningen (Duindorp)
Informatie: W. Bruin Vlielandsestraat 95 2583 JE Scheveningen tel. 070/3548157
en D. Korving Jan van Houtstraat 14 2581 SX Scheveningen tel.070/3505839