Op 4 januari is er een overleg geweest over de te houden kerkdiensten in Ons Centrum. Zoveel mogelijk betrokkenen zijn hierbij aanwezig geweest. Gezamenlijk zijn daar de onderstaande punten/afspraken gemaakt. Alles met het doel om samen in Ons Centrum kerk houden. Natuurlijk is het mogelijk dat er naar aanleiding van ervaringen zaken worden aangepast. Ook dat zal op deze pagina worden bijgewerkt.

Indeling en gebruik van de ruimtes

Kamer 1:
Predikant, ouderling van dienst, gebed voor aanvang van de dienst.
Tijdens de dienst is er in deze ruimte crèche. De crèche spullen kunnen in deze ruimte blijven staan.

Kamer 2:
Jongste groep van de kinderkerk.
Bij een 2.0 dienst is er in deze ruimte kindernevendienst.

Kalhuis:
Middengroep kinderkerk.
Voor de dienst worden in het Kalhuis de kinderen van de kinderkerk ontvangen door de leiding van de kinderkerk.
Na de dienst is er koffie drinken in het Kalhuis. 

Grote zaal:
Kerkdienst.

Beheer en kosters

Er is iedere week een beheerder van Ons Centrum aanwezig (Arie v/d Harst, Nico de Graaf, Maarten den Dulk).
De kosters werken in tweetallen (Jos & Arie, Nico & Nico, Henk & Gerrit).
Ons Centrum is vanaf 8.45 open.

Kerkdienst

De bezoekers worden (net als in de kerk) welkom geheten door de begroetingscommissie (begroetingscommissie help bij ontvangst van de bezoekers die met de wijkbus komen).
De bezoekers worden geacht om bij het binnenkomen in Ons Centrum direct naar de kerkzaal te gaan. Er is vooraf geen koffie drinken in het Kalhuis.
In het Kalhuis is de opvang van de kinderen van de Kinderkerk en de crèche.
In de kerkzaal staat voor in de zaal een tafel met de Paaskaars en een opengeslagen bijbel (bijbel uit de ouderlingenbank) bij de doop al de doopschaal worden geplaatst op de bloementafel (uit de PJK).
Het tafelzilver zal niet in Ons Centrum worden gebruikt (wellicht uitgezonderd bij het Heilig Avondmaal maar dat zal nader bekeken moeten worden).
Om de bezoekers direct naar de kerkzaal te begeleiden wordt het Kalhuis afgezet met paaltjes en touw.
De predikant staat links voor het podium op een verhoging achter de lezenaar.
De organist zit (achter hert orgel) op het podium rechts.
In het midden worden op het beamerscherm de liederen getoond.
Bij het laatste lied komen de kinderen terug in de kerk (vraag: alleen crèche of ook Kinderkerk).
Kerkdienst zoals gebruikelijk in de PJK.
Na de dienst is er koffie drinken in het Kalhuis.

Koffiedrinken

Voor het koffie drinken gebruiken we de spullen uit Ons Centrum.
Toegang achter de bar is alleen voor de koffiedames en beheerder.
Het rooster van de koffiedames wordt gevolgd.

2.0 dienst

Bij een 2.0 dienst is het gebruikelijk dat er voor de dienst ook koffie wordt geschonken. De eerste dienst in Ons Centrum is gelijk een 2.0 dienst. In gezamenlijkheid is er besloten deze keer geen koffie voor de dienst aan te bieden. Dit om te voorkomen dat dat als een standaard wordt gezien bij kerken in Ons Centrum en tevens om even proef te draaien deze eerste keer van kerken in Ons Centrum.

Collectes

In Ons Centrum staan de rekken met collecte zakken uit de PJK.
Tellen van de collecte zal plaatvinden in Ons Centrum.

Mediateam

Voor de online uitzending zal een kleine opstelling worden gemaakt in Ons Centrum met één camera.
De laptop uit de PJK zal gebruikt worden voor de PowerPoint.

Overige zaken

De organisten kunnen i.o.m. één van de beheerders afspreken om in Ons Centrum te oefenen op het orgel.
Het klaarzetten van de kerkzaal zal op zondagochtend plaatsvinden om 9.00 uur door de kosters, beheerder en één persoon van het mediateam.
Het is wellicht mogelijk dat DasFast (één keer per twee weken) op zaterdagavond de stoelen in de zaal kan klaarzetten (Dit moet nog met DasFast worden besproken en is dus niet zeker).
Na de dienst wordt iedereen verzocht om zijn stoel even aan de zijkant te zetten, hierbij geldt dat we elkaar natuurlijk helpen als je daartoe niet in staat bent.
Vanuit de kerk zal de microfoon van de lezenaar en de headset voor Bernard worden aangesloten in Ons Centrum.
De klok van de PJK zal automatisch luiden om 9.03 uur en om 9.40 uur.
Op de deur van de PJK zal een verwijzing komen dat er kerk wordt gehouden in Ons Centrum.
De kerkradio zal ook vanuit Ons Centrum beschikbaar zijn.
Schoonmaak is onderling afgesproken met de beheerders van Ons Centrum 

 

Als er zaken ontbreken of niet correct zijn weergegeven stuur me dan en berichtje!
Al

Bijgewerkt op: 5 januari 2023