Kerken in de winter

Als kerkenraad willen we de eerste 3 maanden van 2024 weer gaan kerken in Ons Centrum. Maar we willen ook weten wat er in de gemeente leeft m.b.t. het kerken in 'Ons Centrum' of in een 'koude' kerk.

Een aanvullende opmerking ter overweging is: In de afgelopen week is voor de kerk 403 m3 gas verstookt. Als gemeente betalen we dit jaar ruim € 3 per m3. De kosten voor 1 week met 1 kerkdienst bedraagt ruim € 1200.
Onder 'koude' kerk wordt verstaan een temperatuur van ongeveer 15 graden, de geschatte kosten bedragen dan rond de € 700 per week.
Gasverbruik is sterk afhankelijk van de buiten temperatuur. In 2022 is er in totaal 11.000 m3 verbruikt. Tegen de huidige kosten is dat ruim € 33.000 per jaar.
Mijn voorkeur is