Naar de kerk in Corona-tijd

We zijn verheugd dat we met ingang van 26 juni 2021 een aantal versoepelingen kunnen doorvoeren en steeds meer gemeenteleden in ons kerkgebouw welkom mogen heten. We blijven er alles aan doen om het bezoeken van de kerk op een veilige manier te laten verlopen. U helpt ons door u te houden aan de maatregelen. Het bezoeken van de kerk blijft de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf. U leest hier wat de actuele maatregelen zijn.

Voorbereiding

 • Als hoofdregel geldt: heeft u gezondheidsklachten, die op corona lijken (bijv. neusverkoudheid, hoesten, niezen enz.)? Blijf dan thuis.
 • Aanmelden is niet meer nodig.

Naar en in de kerk

 • Er mag op ingetogen wijze worden gezongen. Om dit op een zo veilig mogelijke manier mogelijk te maken, zal voor elk lied 1 couplet worden gekozen en de organist zal hiermee rekening houden om de ingetogen zang niet te overstijgen. Na de dienst zal direct geventileerd worden.
 • Er zijn gastheren/gastvrouwen aanwezig en er is per dienst een coördinator.
 • De kerk is niet eerder open dan 9.30 uur.
 • Wanneer u aankomt bij de kerk, dient u buiten 1.5 meter afstand te houden van andere wachtenden.
 • U komt binnen via de normale ingang en volgt de instructies van de gastheer/gastvrouw op.
 • Ten behoeve van een snelle doorstroming, verzoeken wij u vriendelijk uw plaats direct in te nemen op het moment dat die aan u is toegewezen.
 • Wij verzoeken u om uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.
 • Er kan naar uw gezondheid worden gevraagd.
 • De garderobe is beschikbaar.
 • In de kerk is een gastheer/gastvrouw die u vertelt waar u kunt gaan zitten. Ook hier staan strepen op de vloer en er is een route die u op aanwijzing moet volgen. U kunt niet op uw vertrouwde plek zitten. Daarom zijn de kussentjes weggehaald.
 • Heeft u een gehoorapparaat? Geef dit dan aan bij de gastheer/gastvrouw, zodat u een plek krijgt waar ringleiding is.
 • Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van andere personen bij het binnenkomen, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk. U krijgt per persoon 1 stoel of plaats aangewezen. Personen die gezamenlijk komen en tot 1 huishouden behoren, kunnen naast elkaar gaan zitten op plaatsen die door de gastheer/gastvrouw worden aangewezen.
 • Gebruik van de toiletten is mogelijk. Bij gebruik hiervan zijn desinfectiemiddelen en papieren handdoekjes aanwezig. Aanwijzingen voor het gebruik zijn aangegeven.
 • De collectes graag zoveel als mogelijk digitaal (Appostel app) of per bank (klik hier voor meer informatie over digitaal betalen en collectes). De collectezakken staan in een rek bij de uitgang voor wie liever contant geeft.
 • Er mag alleen op ingetogen wijze worden gezongen.

Vertrek uit de kerk

 • Aan het einde van de dienst gaat u na de zegen weer zitten en wacht u op een teken van de gastheer/gastvrouw, die ervoor zorgt dat iedereen om beurten de kerk verlaat. Verlaten gaat via de 2 uitgangen naast de hoofdingang. Passeer elkaar niet in een rij en hou altijd de 1,5 meter afstand aan, ook bij het deponeren van uw gift in de collectezakken, die in het bijbehorend rekje hangen.

De leiding van de kinderkerk is nog in beraad over het weer opstarten na de zomervakantie.

Lees hier het protocol van Protestantse Kerk Nederland voor kerkdiensten:
Protocol PKN

Lees hier het gebruiksplan van de Prinses Julianakerk:
Gebruiksplan PJK

Wij realiseren ons dat de kerkgang niet als vanouds zal zijn. Desalniettemin zijn we verheugd u weer te mogen ontmoeten in de Prinses Juliana Kerk.

Wijkkerkenraad van de Prinses Julianakerk