Scheveningen zingt voor Oekraïne

Het is al weer een aantal jaar geleden dat op Scheveningen de laatste ‘Scheveningen zingt’ avond gehouden is. Graag willen we daar -nu het weer kan- een vervolg aan geven. Daarom zal op donderdagavond 31 maart weer een samenzangavond worden georganiseerd in de Prinses Julianakerk (Vlielandsestraat 1). Onder het motto ‘Scheveningen zingt voor Oekraïne’ hopen we deze avond middels een collecte geld in te zamelen t.b.v. de noodhulp aan Oekraïne.

Medewerking wordt verleend door: de christelijk gemengde zangvereniging ‘Laudate Deo’ onder leiding van Michael Spaans. Het orgel wordt bespeeld door Frans van Riessen en Danny Spaans en de trompettist is Thomas Heikoop. De verbindende teksten worden verzorgd door ds. Bernard van Vreeswijk.

Er is veel samenzang. De toegang is gratis, er is een collecte voor Oekraïne. De kerk is open vanaf 19.30 uur en de avond vangt aan om 20.00uur terwijl iets daarvoor de samenzang al begint.

Ben(t) u/jij erbij ? Dan kunnen we samen zingen voor Oekraïne!