Startweekend 24/25 september – Enthousiasme gezocht

Na de zomerperiode gaat het nieuwe seizoen in de gemeente hopelijk weer van start. Veel gemeenten houden ‘normaliter’ een startweek(end) of startdag waarbij het nieuwe jaarthema wordt
gelanceerd en waarna het jeugd –en gemeentewerk weer op volle toeren gaat draaien.

In het seizoen 2022-2023 willen we samen nadenken over het jaarthema Enthousiasme gezocht!. Wat hebben we er zin in! Na de zomer weer een gewoon kerkelijk seizoen ‘draaien’ – zonder corona! Het is op dit moment nog niet zeker dat het kan, maar we hopen erop en zien ernaar uit, zeker ook met het oog op onze kinderen en jongeren. Eindelijk elkaar weer in de ogen kunnen kijken en ook fysiek de verbinding zoeken, in de kerkdienst, op club en catechisatie, in het pastoraat, op de kringen.

Als corona het toelaat, is het evengoed de vraag of het ons lukt om gewoon de draad weer op te pakken. Wat heeft corona met de kerk en het jeugdwerk gedaan? Waar gemeenteleden elkaar
voorheen soms met honderden tegelijk tegenkwamen, is dat al twee jaar niet meer gebeurd!

Maar zal iedereen er weer zijn als we na de zomer niet meer te maken hebben met beperkende maatregelen? Al in september 2020 stelde de Volkskrant dat corona de leegloop uit de kerk met bijna tien jaar heeft versneld. In diezelfde periode bleek uit een onderzoek in Amerika dat een derde van de meelevende christenen gedurende de (eerste) lockdown was gestopt met het bijwonen van diensten – dus ook online. Het Amerikaanse blad Christianity Today kwam in de zomer van 2021 dan ook met een artikel: ‘De pandemie mag dan naar haar einde lopen, de strijd van de kerk is nog maar net begonnen.’

Kortom, het hoeft ons niet te verbazen als zal blijken dat corona ons enthousiasme bij kerk en geloof heeft bekoeld. Het uithoudingsvermogen is bij veel mensen in ieder geval danig op de proef
gesteld. In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest moeten we elkaar oproepen om er – als het kan – weer volop voor te gaan. We hebben nieuw enthousiasme nodig!

En met dat enthousiasme starten we op zaterdag 24 september. Houdt vanaf 14.00 uur uw en jouw agenda vrij, want we hebben dan een mooi programma bedacht! De precieze invulling volgt nog, maar zet deze datum alvast in de agenda! Op zondag 25 september hopen we in een kerkdienst het nieuwe seizoen te beginnen.

Oranjedienst 1 mei 2022

Op 1 mei a.s. om 10.00 uur is er een feestelijke Oranjedienst in de Prinses Julianakerk met medewerking van het Veluws Mannenensemble (zie foto) onder leiding van Wilbert Magré. De voorganger is ds. J. van der Meijden uit Bergambacht. Thema van de dienst: ‘Vrijheid in verbondenheid’. Het orgel zal worden bespeeld door Frans van Riessen. Na afloop is er koffie/thee met een “dingetje”.

Paasmaaltijd 2e paasdag 2022

Binnenkort is het weer Pasen en zal voor alle ouderen in de gemeente dit jaar weer een paasmaaltijd worden gehouden in het wijkgebouw “Ons Centrum”. Deze maaltijd wordt verzorgd door medewerkers uit de wijkgemeente “Rondom de Prinses Julianakerk “en zal gehouden worden op maandag 18 April a.s. tweede paasdag. Om 11.30 uur gaan de deuren van het wijkgebouw open en wordt u ontvangen met een heerlijk kopje koffie. Er is voldoende gelegenheid om gezellig een praatje te maken.
Om 15.00 zal de paasmaaltijd worden beëindigd.

Wilt u gebruik maken van deze paasmaaltijd dan kunt u zich aanmelden via deze link.

De commissie

Scheveningen zingt voor Oekraïne

Het is al weer een aantal jaar geleden dat op Scheveningen de laatste ‘Scheveningen zingt’ avond gehouden is. Graag willen we daar -nu het weer kan- een vervolg aan geven. Daarom zal op donderdagavond 31 maart weer een samenzangavond worden georganiseerd in de Prinses Julianakerk (Vlielandsestraat 1). Onder het motto ‘Scheveningen zingt voor Oekraïne’ hopen we deze avond middels een collecte geld in te zamelen t.b.v. de noodhulp aan Oekraïne.

Medewerking wordt verleend door: de christelijk gemengde zangvereniging ‘Laudate Deo’ onder leiding van Michael Spaans. Het orgel wordt bespeeld door Frans van Riessen en Danny Spaans en de trompettist is Thomas Heikoop. De verbindende teksten worden verzorgd door ds. Bernard van Vreeswijk.

Er is veel samenzang. De toegang is gratis, er is een collecte voor Oekraïne. De kerk is open vanaf 19.30 uur en de avond vangt aan om 20.00uur terwijl iets daarvoor de samenzang al begint.

Ben(t) u/jij erbij ? Dan kunnen we samen zingen voor Oekraïne!

Actiedag Ons Centrum

Actiedag in ‘Ons Centrum’

Op zaterdag 26 maart is er een gezellige ochtend (tussen 8.30 en 14.00uur), een bakje met een dingetje in ‘Ons Centrum’. In de vroege ochtend zijn onze visbakkers al bezig om voor u een heerlijk gebakken visje te bakken. Haring en warm gerookte makreel zullen hierbij ook niet ontbreken. U kunt de vis ter plekke nuttigen of meenemen naar huis. Tevens is er verkoop van z.g.a.n. herenkleding en accessoires voor de huiskamer of keuken. U komt toch ook gezellig.

Onze voorkeur gaat uit naar pinbetaling!!

We zullen maar zeggen, tot 26 maart.

Speciale collecte van 6 maart.

Beste kerkgangers,

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger.

Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron.

Onze dringende vraag: wilt u helpen? Klik op deze link als u wilt bijdragen met een gulle gift? U kunt ook uw donatie doen via de Appostel app.
Een hoge collecteopbrengst betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood.

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan. Meer informatie is te vinden op de website van Kerk in Actie, http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

Deze collecte vervangt het eerder geplande doel voor de collecte van 6 maart : Kerk in het Midden Oosten Een aantal keer per jaar maken we ruimte voor een acuut en urgent doel, maar we verliezen daarbij het eerder geplande doel niet uit het oog. Vanuit de algemene middelen van de Diaconie krijgt Kerk in het Midden-Oosten een gift uit de algemene middelen van de diaconie.

Vacature pastoraal werker Prinses Julianakerk

Pastoraal medewerker (0,33fte)

De Prinses Julianakerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Scheveningen, is op zoek naar een pastoraal medewerker (0,33 fte) die samen met de wijkpredikant en het pastoraal team invulling geeft aan de pastorale zorg binnen de gemeente. De pastoraal werker richt zich op de groep oudere gemeenteleden van 80 jaar en ouder en begeleidt de gemeente op weg naar een situatie waar gemeenteleden onderling het pastoraat doen.

Wie zijn wij?

De wijkgemeente Prinses Julianakerk behoort tot de Protestantse Gemeente Scheveningen. Ze is actief in Scheveningen-Zuid (Duindorp, Havenkwartier en Geuzenkwartier). Vanuit Gods liefde en genade wil zij vol hoop daar aanwezig zijn De wijkgemeente kenmerkt zich door een saamhorigheid en een ‘doeners’ mentaliteit en een verlangen samen het geloof te delen en gestalte te geven. In september 2021 zijn wij gestart met de ontwikkeling tot een wijkgemeente die haar plek in de omgeving inneemt om de vreugde van het evangelie met elkaar leren ervaren en deze ook kunnen delen met anderen.

De wijkgemeente heeft binnen Scheveningen een eigen identiteit die voorkomt uit de grote variatie in samenstelling en verschillende manieren van geloven en geloofsbeleving (van Gereformeerde Bond tot Evangelisch).

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een betrokken, gedreven en pro-actieve kerkelijke medewerker aan wie de kerkenraad de pastorale zorg voor ouderen mede kan toevertrouwen. Een professional met diepgang.

We zoeken iemand die:

 • Een bewogen en sociaal hart heeft.
 • Realistisch en hoopvol in het leven staat en zich goed kan verplaatsen in anderen.
 • Een belangrijke bijdrage levert aan het beleid en de opbouw van het pastoraat.
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met de wijkpredikant, het pastorale team en andere betrokken vrijwilligers.
 • Zich betrokken weet bij en (indien mogelijk) actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeente.
 • Zelfstandig kan werken en een flexibele instelling heeft.
 • Belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Bij voorkeur woonachtig is in Den Haag of binnen een redelijke reisafstand van Den Haag woont.

Wie verwachten wij?

Het zwaartepunt van de werkzaamheden zal bestaan uit het bezoeken van en bieden van pastorale zorg aan de ouderen (80+) in onze gemeente, thuis of – in voorkomende situaties – in ziekenhuis, revalidatiecentrum of zorginstelling.

Overige taken van de kerkelijk medewerker zijn:

 • Het leiden van uitvaartdiensten en de pastorale (na)zorg.
 • Het leiden van gesprekskringen voor ouderen.
 • Het leidinggeven aan een nieuwe vorm van ouderenpastoraat door gemeenteleden
 • Het bijwonen van Kerst- en andere ontmoetingen met ouderen (70+).
 • Verzorgen van publicaties in de kerkbode en weekbrief.
 • Het deelnemen aan voor het werk relevante overlegstructuren in overleg met het pastorale team en de wijkpredikant.
 • Het i.o.m. de wijkpredikant meewerken aan de dienst op Eeuwigheidszondag.

Opleiding en ervaring

 • Minimaal een afgeronde door de PKN erkende HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of opleiding theologie.
 • Staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Affiniteit en aantoonbare ervaring met ouderenpastoraat waaronder crisispastoraat.
 • Ervaring met het ontwikkelen van nieuwe vormen van ouderenpastoraat.

Wie bieden wij?

 • Een actieve, warme en betrokken gemeente met oog voor jongeren en ouderen.
 • Een actief pastoraal team om mee samen te werken.
 • Een dienstverband van 0,33 fte (12 uur per week), per 1 september of zo mogelijk eerder.
 • Een aanstelling voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regeling voor kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Geïnteresseerd?

Enthousiast? Stuur uw reactie (CV en motivatiebrief) voor 8 maart 2022 naar Danny Spaans via preekvoorziening@prinsesjulianakerk.nl Voor aanvullende vragen over de sollicitatieprocedure kunt u tevens terecht bij Marco Tuit (06-51 52 86 81) of Danny Spaans (06-41 07 11 48) Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk via bjd@vanvreeswijk.nl

 

Tussenstand Actie Kerkbalans 2022

Inmiddels is de Actie Kerkbalans 2022 alweer bijna een maand actief. Wanneer u aan deze actie een bijdrage geeft, komt deze geheel ten goede van het werk van de wijkgemeente Prinses Julianakerk. Zeker nu we dit jaar grote stappen hopen te zetten in het bouwen aan een toekomstbestendige wijkgemeente op Scheveningen-Zuid, is de financiële steun van u en jullie erg noodzakelijk.  We hopen en bidden dan ook van harte dat alle gemeenteleden, jong en oud, dit meenemen in de overweging tot het geven hun vrijwillige bijdrage aan de actie Kerkbalans 2022.

De tussenstand voor dit moment is dat er € 97.879,00 aan toezeggingen zijn binnengekomen. Dat is een prachtig resultaat waar we natuurlijk enorm dankbaar voor zijn! Om een goede financiële basis te vormen, zouden we volgens de begroting minimaal €100.000 moeten ophalen. Als we het verschil wat er nu nog is doorberekenen dan zou dat betekenen dat we er met ongeveer €10,00 per persoon extra wel zouden moeten komen. Natuurlijk is de kerkbalans een vrijwillige bijdrage, en dat moet het ook vooral blijven. Maar we willen graag samen met u en jullie proberen om toch de €100.000 te behalen. Zullen we daar samen de schouders onder zetten? Doen jullie mee? Dat kan op de volgende manier(en):

 • door de toezegging aan de actie kerkbalans te verhogen;
 • of door een extra gift te geven in de harington die bij de ingang van de kerk staat (graag in een dichte enveloppe voorzien van uw naam en adres i.v.m. de administratie). Zullen we deze ton gebruiken om met elkaar ‘de ton’ te halen?

Heeft u nog geen bericht van de actie kerkbalans ontvangen, maar wilt u wel een bijdrage geven? Of heeft u vragen over deze actie? Neem dan contact op met de kerkrentmeester Albert Toet

Mogen we op uw steun rekenen?!

Oliebollenactie ‘Ons Centrum’

Oliebollenactie ‘Ons Centrum’ – Op vrijdag 31 december van 08.30 tot 13.00uur gaan wij oliebollen bakken en is er gerookte viswaar te koop, zoals makreel, bokking en pepermakreel.

Bestellen kunt u via de intekenlijsten achterin de kerk en deze afgeven bij Maarten den Dulk, Vlielandsestraat 87 of mailen naar onscentrum@ziggo.nl.  Mensen die niet kunnen mailen kunnen bellen naar 06-52682394. Wij willen voor de ouderen onder ons de bestelling bij u thuis komen bezorgen.

Betaling kunt u contant voldoen of overmaken naar Wijkvereniging Bid & Werk, rekeningnummer NL44INGB0005500583 t.b.v. Oliebollen.
Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen, dan verzorgen wij voor u een smakelijke oliebol en een heerlijk gerookt visje.

Wijkbestuur ‘Bid & Werk’

Den Haag geeft warmte

Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen. Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Zij hebben weinig of geen ruimte om de prijsstijging in hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. Via de compensatieregeling die het kabinet heeft afgekondigd krijgt iedereen gemiddeld 400 euro via een verlaging van de energiebelasting. Veel mensen hebben deze meevaller niet nodig, voor anderen zal het onvoldoende zijn. Met de actie “Den Haag Geeft Warmte” willen we een beroep doen op de onderlinge solidariteit van mensen op Scheveningen. Geeft u ook? 

Een gift geven kan via Stek: NL83 INGB 0009516845 (ANBI) o.v.v. ‘Ik geef warmte’ of scan de QR code.