Vacature pastoraal werker Prinses Julianakerk

Pastoraal medewerker (0,33fte)

De Prinses Julianakerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Scheveningen, is op zoek naar een pastoraal medewerker (0,33 fte) die samen met de wijkpredikant en het pastoraal team invulling geeft aan de pastorale zorg binnen de gemeente. De pastoraal werker richt zich op de groep oudere gemeenteleden van 80 jaar en ouder en begeleidt de gemeente op weg naar een situatie waar gemeenteleden onderling het pastoraat doen.

Wie zijn wij?

De wijkgemeente Prinses Julianakerk behoort tot de Protestantse Gemeente Scheveningen. Ze is actief in Scheveningen-Zuid (Duindorp, Havenkwartier en Geuzenkwartier). Vanuit Gods liefde en genade wil zij vol hoop daar aanwezig zijn De wijkgemeente kenmerkt zich door een saamhorigheid en een ‘doeners’ mentaliteit en een verlangen samen het geloof te delen en gestalte te geven. In september 2021 zijn wij gestart met de ontwikkeling tot een wijkgemeente die haar plek in de omgeving inneemt om de vreugde van het evangelie met elkaar leren ervaren en deze ook kunnen delen met anderen.

De wijkgemeente heeft binnen Scheveningen een eigen identiteit die voorkomt uit de grote variatie in samenstelling en verschillende manieren van geloven en geloofsbeleving (van Gereformeerde Bond tot Evangelisch).

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een betrokken, gedreven en pro-actieve kerkelijke medewerker aan wie de kerkenraad de pastorale zorg voor ouderen mede kan toevertrouwen. Een professional met diepgang.

We zoeken iemand die:

 • Een bewogen en sociaal hart heeft.
 • Realistisch en hoopvol in het leven staat en zich goed kan verplaatsen in anderen.
 • Een belangrijke bijdrage levert aan het beleid en de opbouw van het pastoraat.
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met de wijkpredikant, het pastorale team en andere betrokken vrijwilligers.
 • Zich betrokken weet bij en (indien mogelijk) actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeente.
 • Zelfstandig kan werken en een flexibele instelling heeft.
 • Belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Bij voorkeur woonachtig is in Den Haag of binnen een redelijke reisafstand van Den Haag woont.

Wie verwachten wij?

Het zwaartepunt van de werkzaamheden zal bestaan uit het bezoeken van en bieden van pastorale zorg aan de ouderen (80+) in onze gemeente, thuis of – in voorkomende situaties – in ziekenhuis, revalidatiecentrum of zorginstelling.

Overige taken van de kerkelijk medewerker zijn:

 • Het leiden van uitvaartdiensten en de pastorale (na)zorg.
 • Het leiden van gesprekskringen voor ouderen.
 • Het leidinggeven aan een nieuwe vorm van ouderenpastoraat door gemeenteleden
 • Het bijwonen van Kerst- en andere ontmoetingen met ouderen (70+).
 • Verzorgen van publicaties in de kerkbode en weekbrief.
 • Het deelnemen aan voor het werk relevante overlegstructuren in overleg met het pastorale team en de wijkpredikant.
 • Het i.o.m. de wijkpredikant meewerken aan de dienst op Eeuwigheidszondag.

Opleiding en ervaring

 • Minimaal een afgeronde door de PKN erkende HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of opleiding theologie.
 • Staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Affiniteit en aantoonbare ervaring met ouderenpastoraat waaronder crisispastoraat.
 • Ervaring met het ontwikkelen van nieuwe vormen van ouderenpastoraat.

Wie bieden wij?

 • Een actieve, warme en betrokken gemeente met oog voor jongeren en ouderen.
 • Een actief pastoraal team om mee samen te werken.
 • Een dienstverband van 0,33 fte (12 uur per week), per 1 september of zo mogelijk eerder.
 • Een aanstelling voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regeling voor kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Geïnteresseerd?

Enthousiast? Stuur uw reactie (CV en motivatiebrief) voor 8 maart 2022 naar Danny Spaans via preekvoorziening@prinsesjulianakerk.nl Voor aanvullende vragen over de sollicitatieprocedure kunt u tevens terecht bij Marco Tuit (06-51 52 86 81) of Danny Spaans (06-41 07 11 48) Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk via bjd@vanvreeswijk.nl