Tussenstand Actie Kerkbalans 2022

Inmiddels is de Actie Kerkbalans 2022 alweer bijna een maand actief. Wanneer u aan deze actie een bijdrage geeft, komt deze geheel ten goede van het werk van de wijkgemeente Prinses Julianakerk. Zeker nu we dit jaar grote stappen hopen te zetten in het bouwen aan een toekomstbestendige wijkgemeente op Scheveningen-Zuid, is de financiële steun van u en jullie erg noodzakelijk.  We hopen en bidden dan ook van harte dat alle gemeenteleden, jong en oud, dit meenemen in de overweging tot het geven hun vrijwillige bijdrage aan de actie Kerkbalans 2022.

De tussenstand voor dit moment is dat er € 97.879,00 aan toezeggingen zijn binnengekomen. Dat is een prachtig resultaat waar we natuurlijk enorm dankbaar voor zijn! Om een goede financiële basis te vormen, zouden we volgens de begroting minimaal €100.000 moeten ophalen. Als we het verschil wat er nu nog is doorberekenen dan zou dat betekenen dat we er met ongeveer €10,00 per persoon extra wel zouden moeten komen. Natuurlijk is de kerkbalans een vrijwillige bijdrage, en dat moet het ook vooral blijven. Maar we willen graag samen met u en jullie proberen om toch de €100.000 te behalen. Zullen we daar samen de schouders onder zetten? Doen jullie mee? Dat kan op de volgende manier(en):

  • door de toezegging aan de actie kerkbalans te verhogen;
  • of door een extra gift te geven in de harington die bij de ingang van de kerk staat (graag in een dichte enveloppe voorzien van uw naam en adres i.v.m. de administratie). Zullen we deze ton gebruiken om met elkaar ‘de ton’ te halen?

Heeft u nog geen bericht van de actie kerkbalans ontvangen, maar wilt u wel een bijdrage geven? Of heeft u vragen over deze actie? Neem dan contact op met de kerkrentmeester Albert Toet

Mogen we op uw steun rekenen?!