Speciale collecte van 6 maart.

Beste kerkgangers,

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger.

Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron.

Onze dringende vraag: wilt u helpen? Klik op deze link als u wilt bijdragen met een gulle gift? U kunt ook uw donatie doen via de Appostel app.
Een hoge collecteopbrengst betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood.

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan. Meer informatie is te vinden op de website van Kerk in Actie, http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

Deze collecte vervangt het eerder geplande doel voor de collecte van 6 maart : Kerk in het Midden Oosten Een aantal keer per jaar maken we ruimte voor een acuut en urgent doel, maar we verliezen daarbij het eerder geplande doel niet uit het oog. Vanuit de algemene middelen van de Diaconie krijgt Kerk in het Midden-Oosten een gift uit de algemene middelen van de diaconie.